Corona Update 2021

2021 is inmiddels alweer een maand oud. Zowel in de gezondheid als in de economie  ontstaan er dagelijks veel wijzigingen. U,  als zelfstandige, kleine en groot ondernemers, moet continue alert blijven.

ACF & Partners  helpt u graag hierbij.

Wist u dat:

Evenementenbranche

Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020. Deze bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni-september 2020.

Ondernemers in de evenementenbranche ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.667.

Als u voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, dan kunt u geen gebruikmaken van VLE Q4 2020. Ondernemers moeten voor VLE Q4 2020 aan de volgende voorwaarden voldoen:

U stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.

U verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. Hoe u dit kunt laten zien, wordt nog verder uitgewerkt.

U heeft in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. U kunt dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.

U heeft in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en gekregen.

U komt in het 4e kwartaal van 2020 en/of in het 1e kwartaal van 2021 niet in aanmerking voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019 en/of het 1e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.

Uw onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

De regeling voor VLE Q4 2020 gaat in het 1e kwartaal van 2021 open. Over de aanvraagprocedure volgt binnenkort meer informatie


Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken

De goedkeuring op grond waarvan bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoed kunnen worden, ook al worden de reiskosten door thuiswerken niet (volledig) gemaakt, is verlengd tot 1 april. Voorwaarde is dat de vaste vergoeding voor 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend.

Urencriterium ondernemers 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225 uren en de helft van zijn arbeidstijd per kalenderjaar moet besteden aan zijn onderneming. Voor het jaar 2020 gold een versoepeling van het urencriterium. Deze versoepeling geldt ook voor het eerste halfjaar van 2021. Ondernemers worden in deze periode geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed. In het geval van ondernemers, die de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid claimen, gaat het om ten minste 16 uren per week.
Voor ondernemers, die seizoengebonden werkzaamheden verrichten, geldt dat zij in het eerste halfjaar geacht worden het aantal uren te hebben besteed dat zij in andere jaren besteedden aan hun onderneming. Aan de hand van de urenadministratie van 2019 kan een ondernemer beoordelen of hij in het eerste halfjaar van 2021 aan het urencriterium voldoet.

Bewaarplicht digitale gegevens

Veel ondernemers zetten op dit moment digitale hulpmiddelen in om ondanks de coronamaatregelen toch contact te kunnen onderhouden met bijvoorbeeld afnemers en leveranciers. Digitale vastleggingen moeten worden bewaard als deze tot de administratie behoren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  e-mail, gegevens over online of telefonische verkopen, digitale agenda’s maar ook aan WhatsApp-berichten en berichten op sociale media

Belastingdienst stuurt brief over intrekken ob-nummer en btw-identificatienummer

Ondernemers die minimaal één jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht, kunnen binnen enkele dagen een brief van de Belastingdienst met dagtekening 3 februari tegemoet zien. In dat geval gaat de Belastingdienst er namelijk vanuit dat de onderneming is gestopt. De ondernemer die een dergelijke brief heeft ontvangen, maar zijn onderneming niet is gestopt, moet uiterlijk 2 maart reageren.

Wil u advies of heeft u vragen inzake juridische fiscale en financiële zaken:

bel/mail ons: ACF & Partners B.V.:         040 -2015397                     [email protected]