Maatregelen Overheid in verband met Coronavirus

Naar de stand van 3 april 2020, 12 uur.

Algemeen

Momenteel is veel informatie beschikbaar op internet. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kunt u zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
www.kvk.nl/corona/

Een samenvatting en update treft u hieronder aan.

Voor een totaaloverzicht van de stand van alle regelingen die de overheid heeft uitgevaardigd, verwijzen wij naar de site van de kamer van koophandel:
www.kvk.nl/corona/. Deze is tot op heden actueel en alles staat mooi op een rij.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Naar verwachting kan vanaf maandag 6 april de aanvraag worden ingediend. Een goede voorbereiding is. Hierin kunt u lezen welke financiële informatie u in ieder geval moet verzamelen. Wellicht kunt u dit nog voor maandag doen, dan is de nadere aanvraag sneller voor elkaar.

In de regeling spelen twee onderdelen een belangrijke rol. De omzet en de loonsom.

De Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde loon voor sociale verzekeringen. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

De Omzet
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen: online max 3 maanden.

De overheid heeft ingezien dat het eenvoudiger kan. Aanvraag voor uitstel van belasting hoeft niet meer via een brief, maar kan vanaf heden online gebeuren bij aanvragen voor maximaal 3 maanden. De online aanvraag kunt u hier indienen:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Bij uitstel langer dan 3 maanden, moet dat nog steeds schriftelijk worden aangevraagd. Als het totale bedrag van de aanvraag lager is dan € 20.000 dan vraagt de belastingdienst om extra gegevens van uzelf en uw onderneming.
Bij een bedrag van € 20.000 of hoger is een accountantsverklaring vereist.
Uit de toelichting moet in beide gevallen wel blijken dat u in betalingsproblemen bent geraakt als gevolg van de corona crisis.

Deblokkering G-rekening

Ook hier is een tijdelijke versoepeling van beleid toegezegd. Veel bedrijven gebruiken een G-rekening. Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel is verleend.

Zo vraagt u om deblokkering van uw g-rekening tijdens de coronacrisis

Vraag eerst uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw. Hoe dit werkt leest u in onze vorige nieuwsbrieven. Verzoek daarna om deblokkering van de g-rekening. Voor uw verzoek gebruikt u het formulier Verzoek deblokkering g-rekening. Hiervoor gebruikt u de link: hier.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van een regeling: mail naar [email protected] of bel 040-2015397